17.2.-14.4.2021 | Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu

Hack-ed

The future of
education

Ammattikorkeakoulukentän oma hackathon

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu

17.2.-14.4.2021

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin yhteinen hackathon-tapahtuma. Tulevaisuuden ammattikorkeakoulu juhlistaa vakinaisten ammattikorkeakoulujen 25-vuotista historiaa, kohdistaa katseet ammattikorkeakoulujen tulevaisuuteen, haastaa ajattelemaan ja luo uutta. 

Tapahtuma järjestetään täysin etänä.

teemat

Kestävä kehitys

YK:n mukaan kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.

Ammattikorkeakoulut ovat syksyllä 2020 hyväksyneet kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Siihen sisältyy lupaus, että kaikilla ammattikorkeakouluista valmistuneilla on omaan erityisalan liittyvän osaamisen lisäksi vähintään perustiedot kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta mukaan lukien ilmastoasiat. Kestävä kehitys ja vastuullisuus läpileikkaavat kaikkea tutkintokoulutusta ammattikorkeakouluissa.

Millaisia taitoja ammattikorkeakoulun tulisi tarjota opiskelijoilleen, jotta he voivat tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta tulevaisuudessa? Entä millä tavoin voidaan vahvistaa sosiaalista kestävyyttä ja ehkäistä nuorten tai vanhusten syrjäytymistä?
Millä tavoin insinööri, sairaanhoitaja, tradenomi tai restonomi voi turvata kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta?

Ideoita kestävän kehityksen teemaan

Tarvittaisiinko ammattikorkeakouluihin kestävän kehityksen kurssi tai kurssikokonaisuus? 

Tulisiko kehittää täysin uusi materiaali?

Millä tavalla esteettömyyttä voidaan lisätä korkeakouluissa?

Tulisiko jokaisesta suoritetusta opintopisteestä saada poletti, jonka sijoittaa haluttuun hyväntekeväisyysjärjestöön?

Kuinka voidaan ehkäistä syrjäytymistä?

Tulisiko jokaisessa ammattikorkeakoulussa olla chat, jossa puida vastuullisuutta?

Millaisen tapahtuman ammattikorkeakoulu voisi järjestää, jossa kierrätys ja ekologisuus olisivat esillä?

Digitalisaatio

Elämme digitalisaation aikakaudella, mitä kuvastaa korona-ajan loikka etäopetukseen. Mobiililaitteet kulkevat jatkuvasti mukana ja tietoa on saatavilla ennennäkemättömän helposti. Verkko-oppimisympäristöt ovat tehokkaasti käytössä jokaisessa oppilaitoksessa eikä opiskelu ole koskaan ollut joustavampaa kuin nyt. Mikä on seuraava digiharppaus? Miten tuetaan oppijoita ja opettajia nykyistä paremmin etäopetuksen aikakaudella?

Tulisiko oppimateriaaleja pelillistää? Kuinka voidaan vahvistaa tietoturvaa yhteiskunnassa? Kuinka ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää virtuaalitodellisuutta tulevaisuudessa? Millä tavoin nettikiusaamista voisi vähentää?

Ideoita Digitalisaation teemaan

Kuinka saadaan kaikki kansalaiset digipalveluiden piiriin?

Miten lisätään digipalveluiden esteettömyyttä?

Uusi sovellus, joka tukee ja palkitsee opiskelijaa?

Tulisiko kursseja pelillistää?

Kuinka tuoda opiskelijaelämä ja -juhlat onnistuneesti verkkoon?

Millainen olisi ideointisovellus, josta löytäisi vinkkejä ja aiheita esimerkiksi oppariin?

Millainen olisi Youtube-sarja, jossa tuetaan sairaanhoitajien tai restonomien opiskelua?

Miten digitaalisuutta voisi hyödyntää hoitotyössä?

Jatkuva Oppiminen

Tutkinto ammattikorkeakoulussa ei riitä, vaan työuran aikana jokainen meistä joutuu kehittämään tai hankkimaan uusia taitoja ja tietoja. Korkeakouluilta odotetaan nykyistä enemmän muutakin kuin tutkintokoulutusta työikäisille aikuisille. Keskustelu jatkuvasta oppimisesta korostaa yksilöllisiä oppimispolkuja, joissa uutta rakennetaan olemassa olevan osaamisen ja muuttuvien tarpeiden varaan.

Miten ammattikorkeakoulu palvelee alumnejaan tutkinnon suorittamisen jälkeen? Miten oppimisesta tulee osa työn tekemistä?

Ideoita jatkuvan oppimisen teemaan

Kuinka erilaiset opiskelijaryhmät tulisi ryhmäyttää?

Sovellus, josta näkee ihan kaikki elämän aikana käydyt kurssit ja suoritukset?

Millaista kurssitarjontaa tulisi olla ikäihmisille?

Millainen olisi jatkuvan oppimisen podcast?

Millaista olisi jatkuva oppiminen insinöörin uralla? 

Miten jatkuvasta oppimisesta saataisiin yhteisöllistä?

Muuttuva työ

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Uudet työtehtävät, ammatit ja jopa toimialat syrjäyttävät vanhoja. Alustatalous voi tarkoittaa, että yhä useampi jää perinteisten pysyvien työsuhteiden ulkopuolelle. Korona-aikana työntekemisen tavat ovat myös muuttuneet etätyön yleistyttyä nopeasti. Työmatkustaminen on romahtanut.

Millaista on tulevaisuuden työ ja miten ammattikorkeakoulun tulee opiskelijoita siihen valmistaa? Miten muuttuvat työympäristöt voidaan huomioida ammattikorkeakouluissa? Mitä mahdollisuuksia etätyö tuo meille?

Ideoita muuttuvan työn teemaan

Kuinka tulevaisuudessa työharjoittelu voitaisiin järjestää etänä?

Millaisia ovat etätyön uudet mahdollisuudet?

Millainen voisi olla virtuaalinen etätyöympäristö, jossa pääsisi helposti vaihtamaan ideoita ja vinkkejä, organisaatiosta riippumatta?

Tulisiko olla uudenlaisia webinaareja, jossa kaikki tapahtuu virtuaalitodellisuudessa?

Millaisia digitaitoja tulevaisuuden sairaanhoitajat tarvitsevat?

tiimihaku

Haemme kilpailuun ammattikorkeakouluopiskelijoiden muodostamia tiimejä kehittämään ratkaisuja ammattikorkeakoulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. Kilpailuun voi hakea ammattikorkeakouluopiskelijoista koostuva 2-5 hengen tiimi omalla ratkaisuideallaan. Opiskelijoiden ei tarvitse opiskella samassa ammattikorkeakoulussa. Aiempaa kokemusta hackathoneista ei tarvita.

Kilpailuun valittuja tiimejä sparrataan ja fasilitoidaan ratkaisuidean kehittämisessä.

Osallistumiseen tarvitset oman tiimin sekä luovaa ja innovatiivista mieltä. Tiimit esittelevät hakemuksessa ongelman tai teeman, johon haluaisivat tarttua, sekä ratkaisuidean ongelmaan lyhyesti. Lisäksi lomakkeella arvioidaan idean uutusarvoa, ja esitellään lyhyesti jokainen tiimiläinen. Valittujen ratkaisuehdotusten tulee sijoittua vähintään yhden esitellyn teeman alle.

Arviointikriteerit

Ongelman määrittely

Ongelma tai haaste on tunnistettu, olemassa oleva, avattu ja perusteltu hakemuksessa. Ongelma tai haaste sijoittuu jonkin kilpailun teeman alle. Ongelma tai haaste on oleellinen tulevaisuudessa, eikä vain tällä hetkellä.

Ratkaisuidean määrittely

Kuinka hyvin idea tarjoaa ratkaisun esitettyyn ongelmaan? Minkälaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä ratkaisu tuo esitettyyn haasteeseen? Kuinka hyvin ratkaisu vastaa nimenomaan tulevaisuuden ammattikorkeakoulun haasteeseen (johonkin teemaan liittyvään)?

Uutuusarvo ja innovatiivisuus

Mikä on ratkaisun innovatiivinen kulma? Miten tämä eroaa aiemmista ratkaisuista tähän haasteeseen? Mitä uutta tämä ratkaisuidea tuo?

Käytännöllisyys

Kuinka  moni voisi todellisuudessa hyötyä tämänlaisesta ratkaisuideasta? Kuinka hyvin ratkaisuidea on tuotavissa käytännön tasolle? Onko ratkaisulla paljon rajoitteita?

Tiimihaku on auki 7.2.2021 asti. Hae mukaan!
Kilpailuun valitaan mukaan 12 tiimiä.

palkinnot

Kilpailun voittajatiimi palkitaan 3000 euron rahapalkinnolla. Voittajan valitsee tuomaristo tiimien pitchien perusteella 14.4.2021 järjestettävässä finaalissa.

Lisäksi finaalissa palkitaan kaksi tiimiä voittajatiimin lisäksi. Lisäpalkintojen arvo on 100 euroa per henkilö.

Aikataulu

7.1.2021

tiimihaku alkaa

17.2.2021

tiimien kick-off

Lue lisää
Kilpailuun valitut tiimit kokoontuvat ja saavat sparrausta ja apua idean kehittämisessä. Tiimit voivat osallistua tilaisuuteen kehittämisvaiheessa olevan idean kanssa.

25.-26.3.2021

kehittämis- ja verkostoitumispäivät

Lue lisää
Näiden kahden päivän aikana kootaan yhteen alan yrityksiä, osallistujatiimit, sekä ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien edustajia. Tahot pääsevät verkostoitumaan ja jakamaan ajatuksia ratkaisuehdotuksista ja kentän tulevaisuudesta. Tiimit voivat ammentaa muilta tahoilta vinkkejä ja näkemyksiä ideansa viimeistelyyn, ja osallistuvat yritykset saavat kuulla ajankohtaisista teemoista ja ajatuksista kentän asiantuntijoilta ja opiskelijoilta. Yritykset pääsevät vastavuoroisesti kertomaan omista palveluistaan.

14.4.2021

finaali

Lue lisää
Finaalissa tiimit pitchaavat lopulliset ratkaisunsa, ja tuomaristo antaa kommentit kunkin tiimin ideasta. Finaali striimataan tälle sivulle, ja sitä voi seurata kuka vain.

Finaalin lopussa palkitaan voittajatiimit.

yhteistyökumppanit

Key Partner
Supporting Partners

Haluatko yhteistyökumppaniksi?

Haluatko olla mukana mahdollistamassa Tulevaisuuden ammattikorkeakoulua?

Ota yhteyttä jenna.kiiskinen@samok.fi.

Yhteistyöpaketit

Partner

500€

Ryhtymällä yhteistyökumppaniksi tuet Tulevaisuuden ammattikorkeakoulua, ja organisaatiosi logo on tapahtumasivulla yhteistyökumppaneiden joukossa.
Supporting Partner

1 000€

Ryhtymällä yhteistyökumppaniksi tuet Tulevaisuuden ammattikorkeakoulua, ja organisaatiosi logo on tapahtumasivulla yhteistyökumppaneiden joukossa.